O nás

Mgr. Martina Frintová

(Objednání na tel. 728515894)

Každého člověka vnímám jako jedinečnou osobnost.  V rámci individuálního přístupu hledám společně s vámi vaši cestu - proud řeky, ve kterém chcete plout.  Oslovuji vaše možnosti, pátrám po vašich snech, vyzdvihuji vaše dovednosti a cenné zkušenosti, posiluji vaši odvahu a sebedůvěru. Jsem průvodcem na vaší cestě. Přeji si být majákem bezpečí a podpory při řešení vašich potíží a při realizování vašeho rozhodnutí směrem k nalezení životní spokojenosti.

 • Psychoterapeutka, certifikovaná koučka, lektorka

 • Nabízím individuální poradenství a terapii, životní a profesní koučink, krizovou intervenci, hypnoterapii, párovou terapii.

 

 

PhDr. Daniela Müllerová  

 

(Objednání na tel. 728515894)

 

 

Mým terapeutickým krédem je důvěra, optimismus a víra ve vrozenou, přirozenou životní sílu,energii, vnitřní moudrost a cítění každého člověka. A víra v možnost nalezení řešení či uzdravení psychických problémů skrze podporu a obnovu spojení s těmito vnitřními zdroji. Nejsem expert ale průvodce a jako terapeut či poradce dávám klientům podporu a vytvářím prostor, který napomáhá v cestě dovnitř sebe sama, tedy v cestě k  vnitřním zdrojům. Snažím se napomáhat klientům v tom, aby si dokázali uvědomit své vlastní možnosti a odpovědnost, jak při řešení problémů, léčbě, tak v osobnostním růstu. Moje psychologická práce je postavená na poznání, že  “duše, srdce a tělo“ – tedy duchovní, psychická a tělesná rovina našeho života - spolu tvoří jeden vzájemně provázaný celek. Psychoterapeutická a poradenská práce je pro mě již mnoho let osobním posláním a naplněním. Vnímám jí jako smysluplnou, účinnou a důležitou možnost, jak napomáhat druhým žít svůj život naplno a v souladu se sebou samými. 

 
 • Psycholog a psychoterapeut, rodinný a manželský poradce, psychologická diagnostika

 • Nabízím individuální  poradenství a terapii, rodinné a párové poradenství, poradenství v oblasti osobního rozvoje.

 

 

Mgr. Tereza Špinarová

 

(Objednání na tel.728515894)

 

 

Každý člověk má svůj vlastní životní příběh,  svůj vlastní úhel pohledu, který dává událostem jeho života smysl a význam.  Mám ráda příběhy s dobrým koncem. Na své práci mám ráda především doprovázení lidi na jejich cestě od nespokojenosti a trápení ke štěstí a spokojenosti. Můj obdiv a respekt mají všichni, kteří se rozhodli vzít obtížné období svého života jako výzvu ke změně, jako začátek cesty za spokojenějším, radostnějším a šťastnějším životem. Jsem připravena být Vám oporou a průvodcem na této cestě - společně, nalezneme východisko z toho, co vás trápí, řešení obtížných situací i neuspokojivých vztahů.  Budu podporovat Vaši odvahu a odhodlání, posilovat Vaše silné stránky a společně s vámi vytvářet příležitosti k naplnění vašich přání a snů. Naším společným cílem je dobrý konec -  Vaše životní spokojenost.

 
 • Psycholožka, terapeutka, lektorka, trenérka, koučka

 • Nabízím individuální  poradenství a terapii, rodinné a párové poradenství,  terapeutickou a poradenskou  práci s dětmi  a dospívajícími, semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a rozšíření sebepoznání,  poradenství v oblasti osobního rozvoje,  kariérové poradenství a koučink.  Terapeutka metody RUŠ  a  Životní mapy.

 
 

Mgr. Kateřina Krátká

(Objednání na tel. 728515894)

 

Během jednotlivých setkání společně hledáme vaši vlastní cestu. Nacházíme nové možnosti, posilujeme vaše silné stránky a vnitřní zdroje. Jsem toho názoru, že to jak rozumíme životu, vychází zejména z našich osobních zkušeností, vztahů a vzorců, které si neseme. Během terapie pracujeme na porozumění vedoucímu k možnotem volby a k svobodnému vztahování k sobě a k okolí. Během koučinku se zaměřujeme zejména na mapování vizí, rozhodovací procesy, osobní a profesní růst, realizaci vašich cílů a přání. Do rozhovoru ráda zapojuji nabídku zážitkových cvičení z oblasti arteterapie.  Získáme tak další úhly pohledu na vaše osobní témata. Terapii vnímám jako otevírání dveří k prožití sobě vlastního způsobu života, kdy jsme v souladu se sebou a zároveň s druhými. Koučink pak jako klíč k odemknutí vnitřního potenciálu.

 • terapeutka, certifikovaná koučka, arteterapeutka

 • členka České daseinsanalytické společnosti a České arteterapeutické asociace

 • nabízím individuální a párovou terapii, životní koučink, arteterapii pro jednotlivce a skupiny

 

Ing. Petra Plašilová

(Objednání na tel. 728515894)

Zajímá mě cesta k harmonii a ráda ji se svými klienty procházím. Objevujeme spolu myšlenkové vzorce, pocity, emoce, hranice, tělesné pohyby a dech, abyste dokázali najít svůj střed a stát se celistvou bytostí ve všech barvách, které vás tvoří. Pokud najdeme svůj střed, dokážeme se vypořádat se životními situacemi možná i úplně novým způsobem, který je funkčnější než původní vzorce chování. Do terapie zahrnuji i tělo a dech, nejen mysl, aby se tato trojice – tělo, dech, mysl – mohla stát jedním. Klíčem ke spokojenému a šťastnému životu jste vy sami a ráda budu svědkem a někdy i průvodcem, málokdy poradcem, na vaší jedinečné cestě životem.

 • Facilitátorka trauma-sensitivní a somatické jógy, bodyterapeutka
 • Nabízím individuální poradenství a terapii, biodynamické masáže, somatickou jógu a jógu pro traumatizované klienty

 

 

Bc. Barbora Šustíková

 

 • Online poradna, back office Santea, správa webu.
 
 
Bc. Jana Kosová 
 

 

 • Terapeutka ve výcviku
 
 

Kontakt

Santea centrum s.r.o. Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

4.patro - konzultace
5.patro - konzultace, semináře, workshopy, jóga


+420 728 515 894 M. Frintová

santeacentrum@gmail.com